Filter

Om die soekresultate te filter, vul die filtervelde in en klik op die soekkassie. Om al die bronne te sien, laat al die filters leeg en klik op die soekknoppie.

Preek 'n Preekskets vir 'n dankfees oor 'n wonderbare God wat omgee en sorg, uit Psalm 8
Preek Vyf Preeksketse uit Jakobus, oor ‘n geloof wat werk in praktyk
Preek Aanvaar mekaar, soos Christus julle ook aanvaar het! uit Romeine 15:5-7
Preek ’n Erediens wat vir God aanvaarbaar is, lei tot vasbeslotenheid om Jesus gehoorsaam te volg, uit Nehemia 8: 2-12
Preek Die klippe sal dit uitroep! ’n Nuwe tyd vra ’n uitsonderlike Koning! uit Lukas 19:28- 40
Preek ’n Hoëpriester wat verstaan. uit Hebreërs 5: 7
Preek Hoe jy kan weet dat jy Christus ken - 1 Johannes 2: 3-6
Preek Lewe in die lig, 'n boodskap oor 'n gelukkige verhouding met God en ander mense - 1 Johannes 1: 5 - 7.
Preek Ons sal soos Jesus wees, 'n boodskap vir vandag, oor die ewigheid, uit 1 Johannes 3: 2 - 10
Preek Hoop te midde van hopeloosheid, uit Psalm 42:1-5.
Preek Meer as oorwinnaars! , 'n Uitdagende en lerende preek deur Dr. Huw Davies oor - Romeinde 8: 18 - 39.
Preek Selfverloëning. As Jesus die Christus is, moenie Hom verloën nie. Uit Markus 8:27-38, deur Ds Andries Combrink.
Preek Gehoorsaam aan God, die ware geestelike voedsel wat ons in staat stel om God se doel met ons en met sy Kerk te bereik. Uit 1 Konings 13 en Johannes 4: 34 - 38, deur Ds Andries Combrink
Preek Die hoop en liefde van Christus. Die toewyding wat almal wat aan God behoort, met mekaar deel. Uit 1 Petrus 1: 13 - 25,deur Ds Andries Combrink.
Preek Dankbaarheid. Die bron van my dankbaarheid is dat ek aan God behoort as deel van sy eie kudde. Uit Psalm 100, deur Ds Andries Combrink.
Preek Onthou God se troue sorg en leiding van sy mense wat Hy gekies het. Uit Psalm 105: 1-7 en 39-45, deur Ds Andries Combrink
Preek Gemeenskap (of "fellowship") met die ewige God, met die Vader en sy Seun, Jesus Christus. Uit 1 Johannes 1: 1 - 10, deur Ds Andries Combrink.
Preek Kyk, die groot liefde wat die Vader op ons uitstort: Hy noem ons kinders van God. Uit 1 Johannes 3: 1 - 10, deur Ds Andries Combrink.
Preek Soli Deo Gloria. Eer, liefde en aanbidding aan God alleen. Uit Romeine 11: 33 - 36, deur Ds Andries Combrink.
Preek Eerste Advent - Hoop! Daar is hoop, want die Koning kom. Uit Markus 13: 24 - 37, deur Ds Andries Combrink

Gedeelte 46, van die plaas Swartkop 383 JR. Bekend as: Aletta Avenue 186. Raslouw AH. Centurion.

GPS koördinate, S25° 52.031 E028° 07.926.

CPK